Języki skandynawskie

Języki skandynawskie

Szwecja, Norwegia oraz Dania należą do państw skandynawskich. Ze względu na bliskie położenie geograficzne uważa się, że języki, którymi ludzie posługują się w tych krajach, są do siebie bardzo podobne. Oto kilka ciekawostek o podobieństwach i różnicach w językach skandynawskich, dzięki którym dowiesz się czy Norweg ze Szwedem będą mogli się swobodnie porozumieć. Co ciekawe, wszystkie języki skandynawskie wywodzą się z języka duńskiego. Dopiero w VIII wieku zaczęły powstawać istotne różnice pomiędzy dialektami i w ten sposób wyodrębniono różne języki. Dziś, o ile w języku mówionym nie powinno być problemów z komunikacją, tak w przypadku pism urzędowych może być już gorzej. W języku duńskim, szwedzkim i norweskim zwrot „dzień dobry” ma tę samą strukturę oraz brzmi tak samo. Jest to „God dag”.

Oczywiście, takich podobnych wyrażeń i zwrotów, które w pisowni i wymowie wyglądają bardzo podobnie jest znacznie więcej. Ponadto wiele słów charakteryzuje się takim samym akcentem intonacyjnym. Zatem największe podobieństwo języków skandynawskich leży w słowotwórstwie, ale nie oznacza to, że nie ma podobieństw w strukturach gramatycznych. Ani w szwedzkim, ani duńskim i norweskim nie znajdziemy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego rzeczowników. Występuje za to rodzaj mieszany i nijaki. Należy pamiętać, że każdy z tych języków jest inny i mimo podobieństw, rządzą nim inne zasady. Co ciekawe osoby uczące się języka szwedzkiego oraz tłumacze uważają, że pod względem gramatycznym w większym stopniu przypomina on język angielski. Z kolei jeśli mowa o słownictwie, bardzo dużo ma wspólnego z językiem niemieckim.

.

www.cdefgahc.com.pl